Novinka

TYPOlight 2.8.0 je tady!

16.02.2010 15:04:53 počet komentářů: 0

K dispozici je nyní TYPOlight verze 2.8.0, toto vydání obsahuje vice než 150 nových prvků, např. zlepšení orientace v nabídce, rychlé publikování, rozšířené možnosti editace, lepší rozhraní pro uživatelské MooTools skripty, vyšší kvalitu editace obrázků a všeobecně příjemnější uživatelské prostředí.

Nové prvky

Popis nových prvků a funkcí verze 2.8 je nyní k dispozici zde:

http://www.contao.org/news/items/typolight-2_8_RC1.html
http://www.contao.org/news/items/typolight-2_8_RC2.html

Jak provést aktualizaci

Pokud nepoužíváte službu automatických aktualizací (Live Update Service), synchronizujte již existující verzia  uploadujte soubory přes FTP client (více na "Jak manuálně aktualizovat Contao"). Poté otevřete instalační nástroj TYPOlight a klikněte na tlačítko Run version 2.8 update k automatickému stažení důležitých datových změn. Nakonec obvyklým způsobem aktualizujte tabulky (pokud chcete i nadále používat tabulku extenzí, neodstraňujte ji).

Změny v povolení

Před příchodem verze 2.8 byly všechny chráněné elementy, nepřiřazené k žádné členské skupině, viditelné všem ověřeným uživatelům (allow all - povolit všem). Toto nastavení bylo nyní změněno (deny all – zakázat všem), v souladu se systémovým přístupem k uživatelům. Instalační nástroj automaticky nastaví nová povolení na všech stránkách, ve všech modulech a elementech, takže není zapotřebí žádná manuální úprava.

Pokud si však přejete i nadále zachovat některé elementy přístupné i neověřeným uživatelům, doporučujeme Vám vytvořit skupinu členů, nazvanou “registrovaní uživatelé” a nastavit ji jako výchozí skupinu pro nově registrované frontend uživatele.

Moduly seznam událostí a aktuální údálosti

Dva frontend moduly – seznam událostí a aktuální události – byly sloučeny, takže modul "aktuální události" již v TYPOlight 2.8.0 není přítomen. Instalační nástroj existující moduly automaticky sloučí, proto není zapotřebí manuální nastavení. Pouze v případě, že Vaše stylové předpisy obsahují odkazy na “mod_upcoming_events”, budete muset položku “mod_upcoming_events” do event listu přidat manuálně.

Šablona event_default.tpl se mění na event_full.tpl

Šablona čtecího zařízení událostí (event readeru) byla přejmenována z původního event_default na event_full (podle news_full). Instalační nástroj existující moduly automaticky aktualizuje, proto není zapotřebí manuální nastavení. Pokud jste dříve vytvořili uživatelskou verzi šablony, můžete ji buď přepnout zpět do původní podoby, nebo soubor této uživatelské šablony přejmenovat na event_full.tpl.

Navigační šablony

Pokud jste dříve vytvořili vlastní uživatelské navigační šablony (nav_*.tpl), nezapomeňte postupovat následovně:

// Old
<?php if ($item['target']): ?> onclick="<?php echo $item['target']; ?>"<?php endif; ?>
// New
<?php echo $item['target']; ?>

Aktualizace robots.txt

Jelikož došlo ke změnám v určitých kořenových složkách, můžete použít následující pokyny k nastavení souboru robots.txt.

User-agent: *
Disallow: /plugins/
Disallow: /system/
Disallow: /templates/
Disallow: /typolight/
Disallow: /CHANGELOG.txt
Disallow: /cron.php
Disallow: /flash.php
Disallow: /GPL.txt
Disallow: /INSTALL.txt
Disallow: /LGPL.txt

FancyUpload a .htaccess

Pokud jste v TYPOlight nastavili ochranu backendu prostřednictvím uživatelského jména a hesla .htaccess, nebudete moci používat FancyUpload k zasílání dat na server. S použitím správce souborů TYPOlight bude zasílání možné pouze za podmínky, že do backend adresáře přidáte soubor .htaccess s následujícím kódem (/typolight):

<FilesMatch "upload\.php$">
Satisfy Any
Order allow,deny
Allow from all
</FilesMatch>

Přehled všech změn naleznete v ticket system či changelog. Další informace pro vývojáře a administrátory jsou na blogu TYPOlight.

Aplikaci stahujte na sourceforge.net. Download

Jdi zpět

Přidat komentář