Novinka

Sdílení obsahu na Twitteru pomocí TYPOlight

09.04.2010 19:54:31 počet komentářů: 0

Co je to Twitter? Pro ty, kteří ještě tuto služby nevyužili, se sám Twitter popisuje jako „služba pro přátele, rodinu, spolupracovníky, primárně určená ke komunikaci, jež probíhá pomocí rychlých odpovědí na otázku „Co zrovna děláš?“.

Jako nástroj pro komunikaci v reálném čase umožňuje Twitter dynamickou interakci, která byla dříve těžko dostupná a proveditelná. Vzhledem k účinnosti a vlivu tohoto nástroje Twitter významně pozměnil způsob komunikace mezi lidmi a donutil obchodníky přehodnotit tradiční přístup k marketingu.

K 14.dubnu 2010 měl Twitter 105.779.710 registrovaných uživatelů a vykazoval 180 milionů unikátních návštěvníků měsíčně (zdroj: readwriteweb.com). S takovou návštěvností jsou šance ke sdílení informací nekonečné a propojení s novými uživateli povede k novým kariérním nebo obchodním příležitostem.

Jak může Twitter zvýšit povědomí o Vašich stránkách, Vašem produktu apod.? Pokud „tweetujete“, můžete vkládat odkazy do obsahu Vašeho vlastního webu. Jelikož máte k dispozici pouze 140 znaků, abyste sdělili svůj názor, je smysluplné přidat např. odkaz k Vašemu nejnovějšímu příspěvku.

TYPOlight extenze s názvem „NewsTwitter“ dokáže přesně to, co jsme popsali v předchozím odstavci. Díky této extenzi můžete v momentě kdy publikujete novinku, zaslat aktualizaci statusu na Twitter. Když status bude obsahovat také link na Vaše stránky, můžete lépe a efektivněji sdílet informace s uživateli Twitteru.

“News Twitter” je velmi flexibilní. Pro Vaše Twitter zprávy (“tweety”) si můžete zvolit, jestli vložíte vlastní zprávu nebo použijete prvních 120 znaků z Vaší novinky. Navíc si můžete si také definovat, zda má aktualizace statusu proběhnout okamžitě nebo si naplánovat jiný termín odeslání. Když si nastavíte jiný termín, modul každou hodinu zkontroluje, zda jsou k dispozici nové zprávy určené ke „tweetování“ a sám je odešle v nastavenou dobu.

Jdi zpět

Přidat komentář