Novinka

Přejmenování projektu TYPOlight na Contao

15.05.2010 15:45:18 počet komentářů: 0

Vzhledem k převážně negativním reakcím dojde ke změně názvu projektu TYPOlight, který dostane nové jméno Contao. Mezi negativní reakce patřila především skutečnost, že TYPOlight byl mylně spojován s již existujícím rozdílným projektem.

Další negativní reakce byly spojeny s výkladem slova "light", které vzbuzovalo dojem, že se jedná o odlehčenou verzi či případně CMS určené pro začátečníky.

Nový název Contao byl zvolen na základě spojení vietnamského slova "tao", což znamená “formovat”, “vytvářet”, “spravovat" a slova "con", jež představuje zkratku pro content (obsah). Slovní spojení Contao bylo tedy zvoleno jako vyhovující pro systém, jenž je určený ke správě obsahu webu.

Název Contao vejde v platnost společně s publikací první verze 2.9. (2.9.RC1), která se plánuje na počátek června 2010 a současně vzniknou i nové internetové stránky na adrese www.contao.org

Contao je moderní, komplexní a výkonný redakční systém, který je vhodný pro správu internetových stránek jak o malém, tak i velkém rozsahu.

Jdi zpět

Přidat komentář